Affärsöversättningar

En bra översättning bidrar till en positiv image

markservice.eu

vänder sig främst till företagskunder som har behov av översättningar från finska till svenska. Våra ledstjärnor är kvalitet, service och flexibilitet.

markservice.eu

översätter alla typer av affärstexter:

 • årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och kvartalsrapporter
 • kund- och personaltidningar
 • emissions- och förvärvsprospekt
 • produktbroschyrer och marknadsföringsmaterial
 • börs-, press- och nyhetsmeddelanden
 • webbsidor
 • PowerPoint-presentationer
 • reklam och annonser
 • kund- och medlemsenkäter
 • undersökningar och rapporter
 • kundkorrespondens
 • avtal
 • projektbeskrivningar
 • promemorior och protokoll

markservice.eu

arbetar enligt en metod som vi kallar för 6K™, det kostnadseffektiva konceptet

 1. Klart med en gång
  Du som är kund hos oss slipper korrigera en dålig översättning. Det sparar pengar, tid och arbete.
 2. Kräver ingen rikssvensk bearbetning
  Våra svenska översättningar förstås och fungerar i både Sverige och Svenskfinland. Det gör det lättare för partners i de två länderna att kommunicera med varandra.
 3. Känns inte översatt
  Läsarna får intrycket att den översatta texten är skriven direkt på svenska. De känner att det är just dem du talar till.
 4. Kommer på utsatt tid
  Översättningarna levereras vid avtalad tidpunkt, även utanför kontorstid om så behövs. Du kan ta det lugnt och slipper oroa dig.
 5. Kontakt direkt med översättaren
  Som kund står du i direkt kontakt med översättaren utan några mellanled. Du får svar på dina frågor med en gång och kan sedan koncentrera dig på annat.
 6. Kunskap och kreativitet
  Vi har en lång bakgrund inom affärsinformation som ger översättningarna ett mervärde. De utförs med eftertanke och blir ordentligt genomarbetade.

markservice.eu

har ett nätverk av infödda översättare

För flerspråkiga projekt och uppdrag som gäller andra språkkombinationer än finska - svenska har vi kvalificerade samarbetspartners som översätter till sitt modersmål.

Känns det som om vi talar samma språk?

Mejla eller ring oss på
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+358 50 525 0930

Ota kaikki hyöty irti

Käännöspalvelu markservice.eu
info@markservice.eu
puhelin +358 50 525 0930

Service på svenskaService in EnglishEn français